گزینه های باینری تجارت در ایران

انواع بازارها

انواع بازارهای مالی

هدف اصلی این مقاله بررسی انواع بازارهای مالی است.در این باره ابتدا شناخت انواع بازارها و مفاهیم مربوط به بازار مالی و کارکردهای اقتصادی آن مطرح میشود و در ادامه تقسیم بندی بازارهای مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است و در مورد هریک از بازارها مواردی همچون(تعاریف،وظایف بازار،کارکردها و مزایای بازار و نهادها و اوراق بهادار بازار مربوطه و مقایسه برخی بازارها) مورد بررسی قرار میگیرد.

کلید واژه ها

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که انواع بازارها می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

انواع بازار از دیدگاه های مختلف

واژه بازار در طول سالیان متمادی دارای معانی مختلفی بوده که معانی اولیه آن ،مکان فیزیکی خاصی است که در آن خریداران وفروشندگان برای مبادله کالاها و خدمات دور هم جمع می‌شوند.

بازارها از سه دیدگاه طبقه بندی می شوند:

سازمانی
اقتصادی
نوع فعالیت

انواع بازارها از نظر فعالیت

از این دید بازارها به شکل زیر طبقه بندی می گردند:
از نظر کالا و فر آورده ها – مثل بازارهای فرش،نفت،پسته،پنبه و…
از نظر کار و خدمات – مانند بازارهای کار، بیمه،حمل و نقل و فنی و مهندسی…
از نظر پول و سرمایه – مثل بازارهای بورس اوراق بهادار،سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت…

انواع بازارهای سازمانی

این بازار، بازار بسیار بزرگی است که در بعضی از کشورها احتمال دارد در بر گیرنده هزاران و حتی میلیونها شرکت و مؤسسه باشدو حجم دادوستد کالاها و خدمات در ان بازار سالانه بالغ بر چنین میلیارد دلار در کشورهای صنعتی می باشد. بنابراین ، بازار کالای صنعتی ، بزرگترین و متنوع ترین بازار سازمانی به شمار می رود.

این بازار نیز بازار بزرگی بوده که در آن کالاها و خدماتی خریداری می شوند که عمدتاً دارای مصارف دفاعی،آموزشی،رفاه عمومی و سایر نیازهای جامعه می باشند. خریدهای دولتی بسیار تخصصی،روشن و صریح بوده و تحت نظارت مجالس قانونگذاری و هیئتهای نظارت بر بودجه صورت می گیرند.

این بازار از افراد و سازمانهایی تشکیل می شود که کالاهای تولید شده توسط دیگران را به منظور فروش مجدد خریداری می کنند یا پس از خرید آنها انواع بازارها را به دیگران اجاره می دهند.

انواع بازار اقتصادی

بازار رقابت کامل

از مشخصات اصلی این نوع بازار می توان به موارد زیر اشاره نمود؛

تعداد خریدار و فروشنده بسیار زیاد است ولذا معامله هر یک از آنها نسبت به معاملات کل بازار خیلی نا چیز است.
خریداران و فروشندگان قیمت پذیرند،یعنی نمی توانندبه تنهایی در تعیین قیمت نقشی داشته باشند.
ورود و خروج به این بازار آزاد است و هر عرضه کننده یا تقاضا کننده ای به راحتی می تواند وارد بازار شده و یا از آن خارج شود.
اطلاعات در این بازار به طور وسیع در اختیار همگان قرار دارد و افراد از وضع بازار و قیمتها اطلاعات کافی و لازم را دارند.
کالاهای عرضه شده در بازار یکسان، متحدالشکل و همگن بوده وهیچ برتری نسبت به هم ندارند.
با توجه به شرایط فوق هیچ مؤسسه ای در بلند مدت سودی بیش از سود معمول و متعارف در بازار به دست نمی آورد.

بازار انحصار کامل

بازاری را اصطلاحا انحصار کامل می نامند که در آن یک تولید کننده یا فروشنده در بازار وجود دارد و به جهت موقعیت ممتازو انحصاری خود حتی در دراز مدت هم می توانند سودی بیش از اندازه معمول کسب کند.

بازار رقابت انحصاری

این بازار صورت غالب بازار های امروزی است که نه به صورت رقابت کامل هستند و نه بصورت انحصار کامل، یعنی وضعیتی بینابین دارند.

بازار اقتصاد چندجانبه

انحصار چند جانبه به وضعیتی اطلاق می شود که دو یا چند فروشنده تقاضای انبوه خریدار را ارضاء می کنند.

انواع بازارها از دیدگاه کاتلر

بازار مصرف کننده

شامل افراد و خانواده هائی است که کالاهاو خدمات را برای مصارف شخصی خود خریداری می کنند.

همان طوری که قبلا” نیز اشاره شد، شامل مؤسساتی هستند که کالاها و خدمات را برای بازپروری بیشتر یا استفاده مجدد آنها در تولید کالاها و خدمات دیگر خریداری می نمایند.

بازارهای واسطه ای

در برگیرنده سازمانهائی است که کالاها و خدمات را به منظور فروش مجدد و کسب سود خریداری می کنند.

شامل نمایندگیهای دولتی است که به منظور تولید کالاها و خدمات عمومی یا انتقال آنها به افراد نیازمند ، اقدام به خرید می‌نمایند.

در برگیرنده خریداران خارجی است و از مصرف کنندگان،تولید کنندگان،واسطه های فروش و دولتها تشکیل می شود.

انواع بازار از دیدگاه های مختلف

واژه بازار در طول سالیان متمادی دارای معانی مختلفی بوده که معانی اولیه آن ،مکان فیزیکی خاصی است که در آن خریداران وفروشندگان برای مبادله کالاها و خدمات دور هم جمع می‌شوند.

بازارها از سه دیدگاه طبقه بندی می شوند:

سازمانی
اقتصادی
نوع فعالیت

انواع بازارها از نظر فعالیت

از این دید بازارها به شکل زیر طبقه بندی می گردند:
از نظر کالا و فر انواع بازارها انواع بازارها آورده ها – مثل بازارهای فرش،نفت،پسته،پنبه و…
از نظر کار و خدمات – مانند بازارهای کار، بیمه،حمل و نقل و فنی و مهندسی…
از نظر پول و سرمایه – مثل بازارهای بورس اوراق بهادار،سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت…

انواع بازارهای سازمانی

این بازار، بازار بسیار بزرگی است که در بعضی از کشورها احتمال دارد در بر گیرنده هزاران و حتی میلیونها شرکت و مؤسسه باشدو حجم دادوستد کالاها و خدمات در ان بازار سالانه بالغ بر چنین میلیارد دلار در کشورهای صنعتی می باشد. بنابراین ، بازار کالای صنعتی ، بزرگترین و متنوع ترین بازار سازمانی به شمار می رود.

این بازار نیز بازار بزرگی بوده که در آن کالاها و خدماتی خریداری می شوند که عمدتاً دارای مصارف دفاعی،آموزشی،رفاه عمومی و سایر نیازهای جامعه می باشند. خریدهای دولتی بسیار تخصصی،روشن و صریح بوده و تحت نظارت مجالس قانونگذاری و هیئتهای نظارت بر بودجه صورت می گیرند.

این بازار از افراد و سازمانهایی تشکیل می شود که کالاهای تولید شده توسط دیگران را به منظور فروش مجدد خریداری می کنند یا پس از انواع بازارها خرید آنها را به دیگران اجاره می دهند.

انواع بازار اقتصادی

بازار رقابت کامل

از مشخصات اصلی این نوع بازار می توان به موارد زیر اشاره نمود؛

تعداد خریدار و فروشنده بسیار زیاد است ولذا معامله هر یک از آنها نسبت به معاملات کل بازار خیلی نا چیز است.
خریداران و فروشندگان قیمت پذیرند،یعنی نمی توانندبه تنهایی در تعیین قیمت نقشی داشته باشند.
ورود و خروج به این بازار آزاد است و هر عرضه کننده یا تقاضا کننده ای به راحتی می تواند وارد بازار شده و یا از آن خارج شود.
اطلاعات در این بازار به طور وسیع در اختیار همگان قرار دارد و افراد از وضع بازار و قیمتها اطلاعات کافی و لازم را دارند.
کالاهای عرضه شده در بازار یکسان، متحدالشکل و همگن بوده وهیچ برتری نسبت به هم ندارند.
با توجه به انواع بازارها شرایط فوق هیچ مؤسسه ای در بلند مدت سودی بیش از سود معمول و متعارف در بازار به دست نمی آورد.

بازار انحصار کامل

بازاری را اصطلاحا انحصار کامل می نامند که در آن یک تولید کننده یا فروشنده در بازار وجود دارد و به جهت موقعیت ممتازو انحصاری خود حتی در دراز مدت هم می توانند سودی بیش از اندازه معمول کسب کند.

بازار رقابت انحصاری

این بازار صورت غالب بازار های امروزی است که نه به صورت رقابت کامل هستند و نه بصورت انحصار کامل، یعنی وضعیتی بینابین دارند.

بازار اقتصاد چندجانبه

انحصار چند جانبه به وضعیتی اطلاق می شود که دو یا چند فروشنده تقاضای انبوه خریدار را ارضاء می کنند.

انواع بازارها از دیدگاه کاتلر

بازار مصرف کننده

شامل افراد و خانواده هائی است که کالاهاو خدمات را برای مصارف شخصی خود خریداری می کنند.

همان طوری که قبلا” نیز اشاره شد، شامل مؤسساتی هستند که کالاها و خدمات را برای بازپروری بیشتر یا استفاده مجدد آنها در تولید کالاها و خدمات دیگر خریداری می نمایند.

بازارهای واسطه ای

در برگیرنده سازمانهائی است که کالاها و خدمات را به منظور فروش مجدد و کسب سود خریداری می کنند.

شامل نمایندگیهای دولتی است که به منظور تولید کالاها و خدمات عمومی یا انواع بازارها انتقال آنها به افراد نیازمند ، اقدام به خرید می‌نمایند.

در برگیرنده خریداران خارجی است و از مصرف کنندگان،تولید کنندگان،واسطه های فروش و دولتها تشکیل می شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا