بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در افغانستان

مقالات ISI شاخص بازار سهام

اکثر مطالعات، رابطه بازار بورس و نرخ بیکاری را منفی نشان می دهند. به این صورت که با توسعه بازار بورس (بهبود شاخص کل سهام) و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی، نرخ بیکاری کاهش می یابد. ما در این پژوهش به این موضوع می مقالات ISI شاخص بازار سهام پردازیم که آیا در اقتصاد ایران، رابطه بازار بورس و نرخ بیکاری همواره منفی است. و با استفاده از شاخص مقالات ISI شاخص بازار سهام کل سهام ، نرخ بیکاری و با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات دو مرحله ای به این پرسش پاسخ خواهیم داد. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1397-1387 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده حاکی از این است که رابطه منفی و ضعیفی بین شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و نرخ بیکاری بوده و شاخص های تورم، سرمایه گذاری کل و تولید ناخالص داخلی اثر قوی تری بر نرخ بیکاری دارند و از طرفی رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار بیشتر ناشی از نرخ تورم، نرخ ارز،نقدینگی،نرخ سود بانکی و قیمت فروش نفت است.

مقالات ISI شاخص بازار سهام

ترجمه این مقالات ISI شاخص بازار سهام مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

1. شاخص های CSVIX و بازده مورد انتظار سهام

2. نوسانات مقالات ISI شاخص بازار سهام بازار سهام بر طبق بازار مشتقات اعتباری

3. داده ها و نتایج تجربی

3.1. نتایج همبستگی

3.2. نتایج رگرسیون

3.3. طرح مقالات ISI شاخص بازار سهام های انتخاب پرتفوی و تجارت ساده

4. آزمون های استحکام

In this paper we compute long-term stock return expectations (across the business cycle) for individual firms using information backed out from the credit derivatives market. Our methodology builds on previous theoretical results in the literature on stock return expectations and, empirically, we demonstrate a close relationship between credit-implied stock return expectations and future realized stock returns. We also find stock portfolios selected based on credit-implied stock return forecasts to beat equally- and value-weighted portfolios of the same stocks out-of-sample. Contrary to many other studies, our expectations/predictions are made at the individual stock level rather than at the portfolio level, and no parameter estimations using historical stock price- or credit spread observations are needed.

در مقاله حاضر ما به محاسبه انتظارات بلندمدت بازده سهام (مقالات ISI شاخص بازار سهام در چرخه کسب و کار) برای هر یک از شرکت ها با استفاده از اطلاعات حاصل از بازار مشتقات اعتباری پرداختیم. روش ما مبتنی بر نتایج نظری پیشین ادبیات انتظارات بازده سهام بوده و ما رابطه تنگاتنگ بین انتظارات بازده سهام اعتباری ضمنی و بازده سهام مقالات ISI شاخص بازار سهام تحقق یافته آتی را به صورت تجربی نشان دادیم. هم چنین ما دریافتیم پرتفوی سهام انتخاب شده بر اساس پیش بینی بازده سهام اعتباری ضمنی بر پرتفوی با وزن برابر و پرتفوی موزون ارزش سهام یکسان خارج از نمونه تفوق دارد. برخلاف بسیاری از مطالعات دیگر، انتظارات / پیش بینی ما به جای آنکه در سطح پرتفوی صورت پذیرد در سطح هر یک از سهام انجام پذیرفت و به هیچ برآورد پارامتری با استفاده از قیمت سهام گذشته و یا مشاهدات دامنه اعتباری نیاز نمی باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا