راهنمای معامله گر

خط روند

خط روند در فارکس چیست ؟

خط روند در فارکس چیست ؟

خط روند را می‌توان یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل گران تکنیکال در بازار فارکس دانست. این ابزار کاربرد در فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند جفت ارزهای فارکس را تشخیص دهند. با توجه به شعار روند دوست ماست، می‌توان با تشخیص روند جفت ارزهای فارکس، معاملات بسیار خوبی را انجام داد. در این مقاله به صورت کامل به خط روند در فارکس پرداخته شده و انواع خط روند را آموزش خواهیم داد.

خط روند در فارکس چیست؟

خط روند در فارکس خطی است که در زاویه بالایی یا پایینی قیمت رسم می‌شود. از این خط جهت مشاهده روند بازار استفاده می‌شود که حداقل باید با دو نقطه قیمت برخورد داشته باشد. از این خط معمولا برای بدست آوردن محدوده های حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. خط های که دارای روند مثبت هستند، نشان دهنده افزایش تقاضای در فارکس بوده و صعودی هستند خط روند و در خطوطی که دارای روند منفی هستند، نشان دهنده افزایش عرضه هستند.

خط روند در فارکس چیست؟

خط روند در بازار فارکس را می‌توان یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال دانست. معامله گران تحلیل تکنیکال در فارکس، بر خلاف تحلیل گران بنیادی که بر عواملی مانند خبرهای اقتصادی و غیره توجه دارند، این معامله گران با کمک خط روند، سعی دارند تا روند جفت ارزهای فارکس را بدست آورند. به همین منظور به کمک خط روند می‌توانند جهت و روند جفت ارزها را در بازار فارکس بررسی کنند. باور تحلیل گران تکنیکال در فارکس این است که روند دوست ماست و بدست آورند همین روند در موفقیت آنها نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

طبق تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، هرچقدر قیمت به یک خط روند خط روند خط روند برخورد داشته باشد، این خط روند از اعتبار بیشتری در فارکس برخوردار خواهد بود. همان طور که گفته شد، دلیل ترسیم خط روند برای تشخیص روند های بازار بازار است. در بازارهای مالی سه نوع خط روند وجود دارد که عبارتند از:

  • خط روند صعودی (uptrend line)
  • خط روند نزولی
  • خط روند خنثی

خط روند صعودی در فارکس

خط روند صعودی در فارکس به این معنی می‌باشد که حرکت قیمت جفت ارزهای فارکس در جهت صعودی(مثبت) می‌باشد. در خط روند صعودی به صورت پیوسته، قله ها و کف های جدیدی شکل گرفته و از قله ها و کف های قبلی بالاتر می‌باشند. تا هنگامی که قله ها و کف های جدید بالاتر از قبلی ها تشکل شوند، خط روند صعودی در فارکس ادامه دارد. خط روند صعودی در فارکس به معنی آن است که تقاضا در حال افزایش بوده و خریداران از قدرت بیشتری برخوردار هستند.خط روند

خط روند صعودی در فارکس

کاربرد خط روند صعودی در بازار فارکس، برای تشخیص روند صعودی و همچنین تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی می‌باشد. همان طور که گفته شد، تا زمان سقف ها و کف های جدید از سقف و کف قبلی بالاتر تشکیل شوند، روند صعودی معتبر بوده و هنگامی که روند صعودی نتواند سقف و کف جدید بالاتری تشکیل دهند، می‌توان به دنبال تغییر روند در بازار فارکس بود.

خط روند نزولی در فارکس

خط روند نزولی نیز در فارکس به این معنی می‌باشد که حرکت قیمت جفت ارزهای فارکس در جهت خط روند نزولی(منفی) می‌باشد. در خط روند نزولی به صورت پیوسته، قله ها و کف های پایین تر جدیدی شکل گرفته و از قله ها و کف های قبلی پایین تر می‌باشند. تا هنگامی که قله ها و کف های جدید پایین تر از قبلی ها تشکل شوند، خط روند نزولی در فارکس ادامه دارد. خط روند نزولی در فارکس به معنی آن است که عرضه در حال افزایش بوده و فروشندگان از قدرت بیشتری برخوردار هستند.

خط روند نزولی در فارکس

کاربرد خط روند نزولی در بازار فارکس، برای تشخیص روند نزولی و همچنین تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی می‌باشد. همان طور که گفته شد، تا زمان سقف ها و کف های جدید از سقف و کف قبلی پایین تر تشکیل شوند، روند نزولی معتبر بوده و هنگامی که روند نزولی نتواند سقف و کف جدید پایین تری تشکیل دهند، می‌توان به دنبال تغییر روند در بازار فارکس بود.

خط روند خنثی در فارکس

خط روند خنثی در فارکس به روندی گفته می‌شود که قیمت در جهت افقی در حال حرکت بوده و قدرت خریداران (تقاضا) و فروشندگان(عرضه) تقریبا برابر باشد. معمولا روند خنثی پس از پایان یک روند صعودی و نزولی تشکیل شده و پس از آن روند مجددا به یکی از دو روند نزولی و صعودی تغییر روند می‌دهد. خط روند خنثی در بین دو محدود حمایت و مقاومت شکل گرفته و تا زمانی که قدرت عرضه و تقاضا برابر باشد در همین محدوده باقی خواهد ماند.

خط روند خنثی در فارکس

همان طور که گفته شد، روند خنثی نتیجه حرکت قیمت بین محدوده حمایت و مقاومت است و معمولا نیز دلیل شکل گیری روند خنثی در فارکس برای تثبت قیمت قبل شروع یک روند پر قدرت است. در روند های خنثی، بانک ها و موسسات مالی بزرگ، جهت انجام خرید و فروش های خود قبل یک روند نزولی و صعودی قدرتمند، اقدام به این کار کرده تا بتواند روند های بزرگ را بوجود آورند.

روش ترسیم خط روند در فارکس

همان طور که در توضیحات بالا در مورد هر نوع از خط روند گفته شد در روندهای صعودی، جهت تشکیل خط روند حداقل به دو نقطه خط روند باید برخورد داشته باشد. همچنین برای معتبر ماندن خط روند، کف و قله جدید باید از کف ها و قله های قبلی بالاتر تشکیل شود. در صورت تشکیل قله و کف جدید پایین تر از قله و کف قبلی، خط روند ما از اعتبار خارج می‌شود. برای این منظور تصاویر بالا که مربوط به خط روند صعودی می‌باشد، می‌توانید استفاده کنید.

در روند نزولی برعکس روند صعودی، اگر کف و قله جدید پایین تر از کف و قله قبلی تشکیل شود، روند نزولی ما دارای اعتبار خواهد بود. اگر کف و قله جدید بالاتر از کف و قله قبلی شکل بگیرد، روند نزولی ما از اعتبار خارج شده و باید به دنبال روند صعودی در اینجا باشیم. برای خط روند نزولی نیز می‌توانید از تصویر بالا استفاده کنید.

در روند خنثی همان طور که گفته شد، قیمت به صورت افقی در بین یک محدود حمایت و مقاومت در حال حرکت خواهد بود. برای ترسیم خط روند خنثی در فارکس تنها لازم است تا محدود حمایت و مقاومت را در بالا و پایین این محدود افقی ترسیم کنید. تا زمانی که قیمت در بین این محدود باقی بماند ، روند خنثی دارای اعتبار خواهد بود.

شکست خط روند در فارکس

در بالا سه نوع خط روند: صعودی ، نزولی و خنثی به صورت کامل توضیح داده شد. پس از ترسیم خط روند در روند صعودی و نزولی، قیمت حداقل به دو نقطه باید برخورد داشته باشد. پس از آن در روند صعودی اگر کف و قله جدید پایین تر از کف و قله قبلی شکل بگیرد، خط روند صعودی شکسته خواهد شد.

در روند نزولی هم به همین صورت است و اگر قله و کف جدید بالاتر از قله و کف قبلی شکل بگیرد، خط روند در روند نزولی شکسته خواهد شد. در روند خنثی نیز تا زمانی که قیمت در محدود افقی که شما حمایت و مقاومت است، باقی بماند، روند خنثی اعتبار دارد، اما با خارج شدن قیمت و شکست محدود حمایت و یا مقاومت، روند خنثی شکسته خواهد شد.

نحوه استفاده از خط روند

برای استفاده از خط روند در فارکس، از برخورد قیمت به خط روند می‌توانید استفاده کنید. در این روش پس برخورد قیمت و تشکیل حداقل دو برخورد قیمت به این خط، می‌توانید در روندهای صعودی به دنبال خرید باشید. همچنین در شکست های خط روند صعودی و نزولی نیز می‌توانید پس از شکست این خط و پولبک قیمت به این خط، به دنبال خرید و فروش باشید.

امیدواریم از توضیحات داده شده در مورد خط روند در فارکس لذت برده اید. خط روند یکی از مهمترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال در فارکس می‌باشد. اگر سوالی در رابطه با خط روند در فارکس دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

چطور خط روند را به درستی رسم کنیم؟

خط روند فارکس

خط روند برای تریدرهای تکنیکال فارکس یک عنصر اصلی است که می‌تواند در هر جفت ارز و هر بازه زمانی استفاده شود. بیشتر محبوبیت خط روند بین تریدرها به دلیل شناسایی حمایت یا مقاومت احتمالی است. در این مقاله درباره ماهیت Trend Line و طریقه کشیدن آن بحث می‌کنیم.

خط روند یا ترند لاین (Trend Line) چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست، Trend Line سطحی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسته به جهت روند، می‌تواند در امتداد یک روند ترسیم شود تا حمایت یا مقاومت را نشان دهد. خط روند به ما کمک می‌‌کند تا مناطق افزایش عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم؛ این مناطق می‌تواند باعث حرکت بازار به صورت نزولی یا صعودی شود. اکنون که به درک خوبی از خط روند رسیدیم، بیایید نحوه ترسیم آن را مرور کنیم.

Trend Line احتمالاً اساسی ترین ابزار تریدرهای تکنیکال است. خط روند یا ترند لاین به سادگی قابل درک است و می‌توان آن را در ترکیب با هر ابزار دیگری استفاده کرد. طبق تعریف، خط روند خطی است که دو یا چند نقطه کف یا دو یا چند اوج و خطوطی که در آینده پیش بینی می‌شوند را به هم وصل می‌کند.

اولین چیزی که در مورد ترسیم خطوط روند باید بدانید این است که برای شروع یک خط روند به حداقل دو نقطه در بازار نیاز است. وقتی که دومین Swing Low یا swing high مشخص شد، می‌توانیم خط روند خود را ترسیم کنید.

Swing Low را به Swing Low و swing high را به swing high وصل کنید

می‌خواهیم خطی بکشیم که دو (یا بیشتر) Swing Low یا دو (یا بیشتر) swing high را به هم وصل کند. منظور از swing high و Swing Low، قله‌ها و دره‌هایی است که با قیمت‌های زیگ زاگ ایجاد شده‌اند. هنگامی که قله‌ها را به قله‌های دیگر یا دره‌ها را به دره‌های دیگر متصل می‌کنیم، می‌توانیم بررسی کنیم که خط توسط هیچ کندلی بین آن دو نقطه شکسته نمی‌شود.

Swing Low را به Swing Low و swing high را به swing high وصل کنید

در این تصویر متوجه خواهید شد که ما با موفقیت خطی را رسم کردیم که دو نقطه نوسان را به هم متصل می‌کند؛ اما، بین این دو نقطه، قیمت از خطی که ما ترسیم کرده بودیم عبور کرد. این موضوع اعتبار Trend Line را باطل می‌کند.

اعتبار خط روند

خط مد نظر ما همان چیزی است که در تصویر دوم می‌بینیم، دو Swing Low که توسط یک خط به هم متصل شده‌ و توسط هیچ نقطه‌ای قطع نشده‌اند. این یک Trend Line معتبر است و می‌توان در آینده از آن استفاده کرد.

دفعه بعدی که قیمت به این خط روند نزدیک می‌شود، باید به دنبال جهش قیمتی باشیم. یک راه راحت برای معامله با این نوع ابزار، استفاده از سفارشات Entry است. می‌توان سفارش‌های Entry را طوری تنظیم کرد که شما را با قیمتی خاص وارد معامله کند.

باید به خاطر داشته باشید که اگراکثر تریدرها به قیمت یکسانی به عنوان حمایت یا مقاومت نگاه می‌کنند، این احتمال وجود دارد که سفارش‌ها در اطراف این سطوح قیمتی بیشتر باشد. اگر سفارش‌های کافی وجود داشته باشد که از رسیدن قیمت به خط روند جلوگیری کند، اگر سفارش مستقیما روی آن قرار داده شود ممکن است قیمت به سفارش شما نرسد.

هر چه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است

در این مقاله اشاره کردیم که برای ایجاد ترند لاین به دو یا چند اوج یا کف نیازاست. دلیل اینکه به بیشتر از دو نقطه نیاز داریم این است که خطوط روند می‌توانند درآینده نیزمفید باشند و چندین بار از بین بروند. به عنوان یک قاعده خط روند کلی، هر چه تعداد دفعات بیشتری به خط روند ضربه زده شود و با جهش از آن بازگردد، بازار به آن اهمیت بیشتری داده و Trend Line قوی‌تر است. البته خط روند همیشگی نیست. بنابراین پس از انبوهی از پرش‌های قیمتی، باید انتظار داشت که در نهایت یک وقفه رخ داده و روند متوقف شود.

اولین دلیل درست بودن این موضوع این است که می‌توانید خطی رسم کنید که هر دو نقطه را در نمودار به هم متصل می‌کند. فقط به این دلیل که در 50 کندل گذشته دو اوج متمایز وجود داشت و شما بین آنها خط کشیدید، به این معنی نیست که این خط یک خط روند معتبر است. چیزی که شما خواهید داشت یک خط روند خط روند احتمالی است.

برای تایید یک Trend Line، باید ببینید که قیمت به خط پیش بینی شده از خط روندی که بر اساس دو نقطه قبلی رسم شده چه واکنشی نشان می‌دهد. اساساً وجود سومین اوج یا کف برای استحکام یک خط روند اهمیت بالایی دارد. هنگامی که سومین نقطه را پیدا کردید، وقتی قیمت دوباره به خط روند رسید، می‌توانید با اطمینان بیشتری در جستجوی فرصت‌هایی برای بهره برداری از بازار باشید.

اعتبار سنجی خط روند

اعتبار سنجی خط روند

هر بار که می‌بینید قیمت از همان خط باز می‌گردد، این احتمال بیشتر است که دیگران خط مد نظر شما را به عنوان خط روند در نظر دارند و عملکردی مشابه شما در پیش گرفته‌اند. این واقعیت به شما کمک می‌کند که چندین ورود خوب پشت سر هم داشته باشید؛ اما به یاد داشته باشید که خطوط روند برای همیشه دوام نمی‌آورند. بنابراین باید مطمئن شوید که استاپ لاس‌های مناسبی را تنظیم کرده‌اید تا اگر خط روند حمایت / مقاومت در نهایت شکسته شد، سریعاً از آن خارج شوید.

خرید در روند صعودی، فروش در روند نزولی

روند دوست شماست. این قانون ثابت در مورد خطوط روند معاملات نیز صدق می‌کند. برای تریدرهای با تجربه، این موضوع به این معناست که فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم.

جمع بندی

خطوط روند یک ابزار بسیار ساده است. در واقع شما در حال اتصال نقاط روی نمودار هستید. امیدواریم که مراحل بالا به شما کمک کند تا خطوط روند را به خوبی بکشید و از آنها در تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید. مطمئن شوید خطوطی که ترسیم می‌کنید دو یا چند نقطه اوج یا دو یا چند کف را به هم متصل می‌کنند، اما با خط آن با قیمت خاصی شکسته نشده‌ است. سعی کنید برای اعتبار بخشیدن به خط روند خود دنبال نقطه اوج یا کف سوم باشید. همچنین می‌توانید با خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی، از مزیت معاملات روند استفاده ‌کنید.

بازگشت بیت کوین از خط روند صعودی ۷ ساله/ پایان سقوط غیرمنتظره بیت کوین؟

قیمت بیت کوین به‌تازگی پس از برخورد با یک خط روند صعودی ۷ ساله، به سمت بالا بازگشته است. این خط روند کلیدی پیش‌تر و در جریان چرخه‌های نزولی قبلی، بارها کف قیمتی و نقطه پایان روند نزولی را مشخص کرده است.

بازگشت بیت کوین از خط روند صعودی ۷ ساله/ پایان سقوط غیرمنتظره بیت کوین؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ارز دیجیتال از نیوز بی‌تی‌سی، بیت کوین در حال حاضر بالای سطح ۴۰,۰۰۰ دلار قرار گرفته است و قیمت با کف ثبت‌شده در اواخر ژانویه (دی) ۲۰ درصد فاصله دارد. با وجود بازیابی قیمت‌ها، احساسات معامله‌گران و نظرات تحلیل‌گران بیشتر بیان‌گر آن است که قیمت هنوز به کف خود نرسیده است.

قیمت بیت کوین به‌تازگی پس از برخورد با یک خط روند صعودی ۷ ساله، به سمت بالا بازگشته است؛ اما آیا این اتفاق در کنار تعداد کم افرادی که معتقدند قیمت به کف خود رسیده است، می‌تواند دلیل محکمی مشخص‌شدن پایان روند نزولی بازار باشد؟

روز گذشته قیمت بیت کوین در یک چشم‌به‌هم‌زدن به بالای ۴۰,۰۰۰ دلار بازگشت؛ سطحی که همچنان بسیار پایین‌تر از ۱۰۰,۰۰۰ دلاری است که جامعه ارز دیجیتال، تحلیل‌گران، مدل‌های ریاضی و بسیاری دیگر برای اوج قیمت در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده بودند.

همان کسانی که در گذشته پیش‌بینی کرده بودند که قرار است قیمت بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد، اکنون می‌گویند بازیابی اخیر قیمت‌ها چیزی جز یک «تله گاوی» نیست و همچنان ممکن است قیمت به ۳۰,۰۰۰ دلار و حتی زیر این سطح سقوط کند.

در خط روند بسیاری از مواقع، زمانی که معامله‌گران انتظار دارد قیمت در جهت مشخصی حرکت کند، بازار روند مخالف را دنبال می‌کند. معامله‌گران با این تصور که قرار است قیمت باز هم کاهش پیدا کند، بیت کوین‌های خود را می‌فروختند و به همین خاطر جهش اخیر باعث شد تا بسیاری از آنها از بازار جا بمانند. خصوصاً با در نظر گرفتن این نکته که قیمت پس از برخورد با یک خط روند صعودی ۷ ساله به سطوح بالاتر بازگشته است. گفتنی است که این خط روند دو مرتبه در جریان بازارهای نزولی گذشته، به‌عنوان کف قیمت عمل کرده است.

نمودار بیت کوین

خط روند صعودی ۷ ساله در نمای ۱ هفته‌ای بازار «بیت کوین/ دلار»

این خط روند صعودی که عمر آن به نزدیکی یک دهه می‌رسد، در تصویر بالا مشخص شده است. مبدأ این خط روند کف قیمت در جریان بازار نزولی سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۵ است و یک بار هم در همان دوره موقتاً قیمت به زیر این سطح سقوط کرد. پس از نوسان قیمت در محدوده این خط برای تقریباً دو سال تمام، قیمت بیت کوین در عرض چند ماه از حدود ۲,۵۰۰ دلار به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید.

در جریان بازار نزولی سال ۲۰۱۸، قیمت همواره بالای این خط نوسان می‌کرد و یک بار هم در دسامبر همان سال (آذر ۹۷) کندل قیمت با سطح خط روند صعودی برخورد کرد که منجر به تشکیل کف قیمت این چرخه نزولی شد. درست مانند روند نزولی سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۵، کمی بعد و در جریان سقوط بزرگ بازار در اوایل سال ۲۰۲۰ که با عنوان «سه‌شنبه سیاه» از آن یاد می‌شود، حمایت این خط از دست رفت.

بازیابی حمایت این خط جرقه‌ای برای آغاز روند صعودی گسترده بیت کوین در اواخر ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۱ بود و از آن زمان تاکنون قیمت در محدوده مشخصی در نوسان بوده است. از سال ۲۰۲۰ تاکنون نیز بیت کوین تنها یک بار و پس از سقوط غیرمنتظره قیمت به محدوده ۳۰,۰۰۰ دلار با این سطح برخورد کرده است.

جهش قیمت آغاز شده است اما عدۀ کمی از معامله‌گران هستند که انتظار دارند این سطح کف قیمت باشد. اما چرا کسی این‌طور فکر نمی‌کند؟ بیت کوین بارها و بیشتر از هر سطح دیگری، پس از برخورد با این خط روند صعودی به کف قیمتی خود رسیده است. در دسامبر سال ۲۰۱۸ (آذر ۹۷) نیز باور بیشتر معامله‌گران بر این بود که روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد و عدۀ کمی پذیرفته بودند که قیمت به کف خود رسیده است. بعدها مشخص شد که این سطح، کف روند نزولی سال ۲۰۱۸ بوده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا